Etusivulle
Fast-tuotteet

Nisim-shampoon ja päänahan hoitouutteen kliininen testi suoritettiin lääkäreiden valvonnassa. Tutkimusta johtivat Kanadassa

A.J. Farmilo, Ph.D.
M.A. Stratis, R.T.
H.L. Minuk, M.D. F.R.C.P.(C) A.B.I.M

Näiden kosmetiikan tuotteiden tutkimus on julkaistu Kanadan lääketieteellisessä julkaisussa: Medical Post Vol. 29 pg 61 August 24, 1993. Esittelemme tässä lyhennetyn suomennetun tiivistelmän tutkimuksesta ja sen tuloksista.

Yhteenveto

Tutkimukseen valittiin ensin huolellisesti 164 miestyypin hiustenlähdön (androgeeninen alopecia) eri asteilla olevaa koehenkilöä. Tavoitteena oli määritellä Nisim-tuotteiden teho avoimella tutkimuksella. Tutkimus suoritettiin Torontossa, Kanadassa. Koehenkilöiden valinnassa painotettiin miestyypin kaljuuntumista ja muut stimuloivat tekijät, kuten muiden hoitotuotteiden, ravinteiden tai lääkkeiden käyttäjät suljettiin pois. Tutkimuksen eri vaiheissa 16 koehenkilöä poistettiin tutkimuksesta koska he eivät vastanneet tutkimuksen vaatimuksia mm. tuotteiden epäsäännöllisen käytön takia. Jäljelle jäi 148 koehenkilöä.

Koehenkilöiden päänahka valokuvattiin ja terminaalihiusten määrä laskettiin 2,5 cm:n alueella kaljuuntuvasta kohdasta. Viiden kuukauden jälkeen koehenkilöt valokuvattiin uudelleen, ja terminaalihiusten määrä laskettiin samalta kohdalta. Tulokset osoittivat, että 85,7%:lla tutkimukseen osallistuneista miehistä hiusten määrä oli lisääntynyt vähintään 30%:lla. Tätä voidaan pitää huomattavana tuloksena verrattuna useisiin hiustenlähdön hoitotuotteisiin. Tulosten tarkempi tarkastelu johti kolmeen luokitukseen:

1. Merkittävä uuden hiuksen kasvu
2. Kohtuullinen uuden hiuksen kasvu
3. Ei havaittavia muutoksia

Jopa 40,8%:lla koehenkilöistä terminaalihiusten määrä oli lisääntynyt vähintään 100%:lla! Joukossa oli jopa henkilöitä, joilla terminaalihiusten määrä oli tuplaantunut tai kolminkertaistunut viiden kuukauden jälkeen. Suurin kasvu oli 472% ja pienin 102%, kaikkien tulosten keskiarvoksi saatiin 193,7%:n hiusten kasvu!

Kohtuullisen hiusten lisääntymisen saavutti 44,9% koehenkilöistä. Kaikkien tulosten keskiarvoksi saatiin 61,5% hiusten lisääntyminen.

14,3%:lla kaikista koehenkilöistä ei havaittu muutoksia kaljuuntuvalla alueella. Tämän ryhmän koehenkilöiden uusien hiusten määrä oli vähäinen saavuttaen kuitenkin keskimäärin 6,7%:n kasvun. Koska muissa vastaavissa tutkimuksissa on havaittu jonkin asteista kiihdyttävää ns. placebo-vaikutusta, ts. hiusten lisääntymistä myös ei-vaikuttavien lume-tuotteiden testikäyttäjillä, alimman luokituksen (ei muutoksia) rajaksi määriteltiin alle 30%:n hiustenlisäys. Tällä varsin korkealla raja-arvolla haluttiin sulkea pois mahdollinen placebo-vaikutus.

Koehenkilöitä kehoitettiin käyttämään vähintään yhden pullon tuotteita kuukaudessa. He saivat käyttää enemmän, mutta määrän lisääminen ei tuonut enää havaittavia lisäetuja. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että yhden peruskoon 240 ml:n päänahan hoitouutepullon käytöllä kuukaudessa päästään maksimaalisiin tuloksiin.

Koehenkilöiden ikä

Koehenkilöiden ikä ei ollut korreloiva tekijä tutkimuksessa. Ikäjakauma oli 24-68 v. Koehenkilöiden iän keskiarvona 38,7 v.

Hiusten ensisijaiset kasvualueet

Kokeessa todettiin selvintä hiustenkasvua jo 10-12 viikon käytön jälkeen yleensä päälaella tai sivuilla. Ohimoiden alueilla kasvua havaittiin vasta 16-20 viikon käytön jälkeen. Ohimoiden alueiden todettiin olevan yleisesti kaikkein vaikein uuden kasvun alue. Myös muut tutkimukset tukevat tätä tulosta.

Johtopäätökset

Nisim-tuotteiden säännöllinen käyttö toi merkittävästi uusia terminaalihiuksia vähintään 8:lle 10:sta miehestä, jotka olivat miestyypin kaljuuntumisen eri vaiheissa. Kaljuuntumisen varhaisissa vaiheissa saatiin kaikkein suurimmat lisäykset, mutta kaikilla asteilla nähtiin hiusten laadun ja määrän selvää lisääntymistä. Yhden hoitouutepullon käyttö kuukauden aikana toi maksimaalisia etuja ja ikä ei ollut korreloiva tekijä terminaalihiusten määrän lisääntymisessä.

Mikrovalokuva päänahan koepalasta, biopsista, jossa DHT on immunohistokemiallisesti paikallistettu (värjätty punaiseksi) epidermissä, eli ihon uloimmassa kerroksessa.
Mikrovalokuva koejakson jälkeen. DHT:n määrä on merkittävästi vähentynyt.